Rada Artystyczna XXXIII Festiwalu Młodych Talentów

Danuta Gad
Katarzyna Krupa
Justyna Kuciel
Katarzyna Lebdowicz
Anita Migacz
Jakub Bulzak
Jacek Mazanec
Marek Lebdowicz
Aleksander Porzucek – przewodniczący
Aleksander Rybski
Mieczysław Smyda
Dawid Zygmunt