Rada Artystyczna XL Festiwalu Młodych Talentów

Aleksander Porzucek – przewodniczący
Helena Gołąb
Justyna Kuciel
Anita Migacz
Jolanta Woźniak
Mariusz Bocheński
Jakub Bulzak
Daniel Gliński
Łukasz Jaszczyk
Paweł Żółciński