Rada Artystyczna XLI Festiwalu Młodych Talentów

Aleksander Porzucek – przewodniczący
Jakub Bulzak – sekretarz
1. Danuta Głąb
2. Helena Gołąb
3. Bożena Górecka- Tokarczyk
4. Anita Migacz
5. Jolanta Woźniak
6. Mariusz Bocheński
7. Adam Gargul
8. Artur Hojnor
9. Artur Kmiecik
10. Michał Kosar
11. Miłosz Romanek
12. Robert Wabik