Rada Artystyczna XXXVI Festiwalu Młodych Talentów

Aleksander Porzucek – przewodniczący
Justyna Kuciel
Anita Migacz
Jaga Stypuła
Tomasz P. Bocheński
Jakub Bulzak
Jacek Mazanec
Piotr Pietrzak
Grzegorz Stąporek
Justyna Kuciel