Wyniki eliminacji XL Festiwalu Młodych Talentów

Rada Artystyczna XL FMT zaprasza do udziału
w Koncercie Laureatów następujących wykonawców:

1. Anna Piszczek
2. Prowizoryczna Grupa Artystyczna Delta pod patronatem pani Olgi Laszczyk
3. Szkoła Tańca WirDance
4. Nieobliczalni, bo z matfiza
5. Kwartet KAKKa + Fani Mostowiaka
6. Jakub Pajor
7. Wiktoria Próchnicka i Bardzo Hepi Band
8. Zuzanna Baum
9. Dwa plus jedna
10. Adam Radecki
11. Wiktoria Sędzimir z tow. Uli Majdy
12. Jan Wojtas i Paulina Baran
13. Joanna Ćwik
14. Justyna Rams z tow. Jakuba Pajora
15. Łukasz Sapalski
16. Anna Kita
17. 2/3 Impregnatu do drewna
18. ADeeM
19. Daniel Rams
20. Teardrop
21. Pijani Folklorem
22. Jakub Stawiarski and Kuba's Dramat and Bardzo Hepi Band