Rada Artystyczna XXXVIII Festiwalu Młodych Talentów

Aleksander Porzucek – przewodniczący
Helena Gołąb
Katarzyna Lebdowicz
Anita Migacz
Jolanta Woźniak
Jakub Bulzak
Daniel Gliński
Mateusz Krzak
Marek Lebdowicz
Jacek Mazanec