Protokół Rady Artystycznej XXXV Festiwalu Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu


Rada Artystyczna XXXV Festiwalu Młodych Talentów w składzie: Aleksander Porzucek – przewodniczący, Katarzyna Lebdowicz, Anita Migacz, Tomasz P. Bocheński, Jakub M. Bulzak, Marek Lebdowicz, Jacek Mazanec, Aleksander Rybski, Mieczysław Smyda, po wysłuchaniu i obejrzeniu 24 konkursowych prezentacji artystycznych w różnych kategoriach stwierdza, co następuje:
 1. Rada Artystyczna pragnie zwrócić szczególną uwagę na znaczenie Festiwalu Młodych Talentów jako niezwykle oryginalnej i unikatowej imprezy artystycznej. Jest to najstarsze cykliczne wydarzenie kulturalne w naszym mieście i jedno z największych tego typu artystycznych przedsięwzięć szkolnych w Polsce – to nie tylko przegląd uzdolnionej młodzieży, ale zjawisko podlegające rozpatrywaniu według wielu kryteriów, nie tylko artystycznych. Festiwal przyjmuje na siebie rolę kształtowania gustów i dobrego smaku artystycznego, wyrabiania kompetencji artystycznych młodzieży szkolnej, wskazywania wzorów w różnych dziedzinach kultury. Festiwal, poprzez ukierunkowanie na osiągnięcia, dorobek i wzorce kultury wysokiej, jest próbą budowania alternatywy dla wszechogarniającej kultury masowej, popkultury, czy wręcz pseudokultury, jaką coraz częściej oferują media. Dlatego szczególną uwagę zwraca się na samodzielne poszukiwania repertuaru i dobór artystycznych środków wyrazu, oryginalność i świeżość spojrzenia, umiejętność przezwyciężenia schematyczności myślenia. Rada pragnie również podkreślić fakt, że finałowe koncerty Festiwalu Młodych Talentów są końcowym efektem wielotygodniowych przygotowań, wypełnionych pracą nad poszczególnymi prezentacjami oraz całością zwartego widowiska. Młodzież dostaje możliwość doskonalenia swoich umiejętności, wsparta opieką i pomocą profesjonalistów z różnych dziedzin sztuki – skutkuje to nie tylko poziomem festiwalowych występów, ale również stanowi dla nich jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Czas poświęcony na przygotowania pozwala tej grupie młodych ludzi stworzyć pewną społeczność, a oprócz umiejętności w ten sposób zdobytych, wspomnienie tego czasu jest główną z reminiscencji czasu spędzonego w murach szkolnych (co potwierdzają absolwenci naszej szkoły).

 2. Festiwal Młodych Talentów, oprócz wymiaru artystycznego, posiada równie ważny wymiar wychowawczy i organizacyjny, co powinno stanowić wzór dla innych tego typu przedsięwzięć szkolnych. Nieocenioną rolę dla sprawnego zorganizowania i przebiegu Festiwalu odgrywa grupa kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za pozyskanie funduszy, wykonanie scenografii, rekwizytów i kostiumów, realizację akustyczną i techniczną koncertów, zapewnienie bezpieczeństwa, obsługę sceny i widowni. Zdobyte w ten sposób doświadczenia procentują w przyszłości. Zorganizowanie i przeprowadzenie całej imprezy przez młodzież szkolną I Gimnazjum i Liceum jest faktem godnym zauważenia, podkreślenia i pogratulowania. W tym miejscu Rada pragnie szczególnie mocno zaakcentować znaczenie dla Festiwalu talentu organizatorskiego, wielkiej pracy, niespożytej energii i pomysłów Barbary Porzucek, która od 23 lat sprawuje pieczę nad Młodymi Talentami. Jeszcze raz podkreślając fenomen i znaczenie Festiwalu Młodych Talentów – gratulujemy i życzymy: oby tak dalej!

 3. Rada Artystyczna w swojej pracy i przemyśleniach poza obiektywnymi kryteriami jakości i estetyki ocenia także indywidualność spojrzenia artystycznego i oryginalność w zakresie doboru i tworzenia repertuaru, własnej koncepcji wykonania oraz możliwości warsztatowych i artystycznych wykonawcy. Rada w swoich ocenach kieruje się także względami wychowawczymi. Jury uznaje poziom artystyczny XXXV Festiwalu Młodych Talentów za dobry. Wysoko oceniamy świetną organizację i sposób przeprowadzenia imprezy. W wyniku przeprowadzonych obrad Rada Artystyczna postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 4. Laureaci nagrody „Talent”

  Zespoły

  1. Baniaki
  2. Nowy Akord
  3. Pod otwartym niebem

  Instrumentaliści

  1. Maciej Janusz
  2. Mateusz Perz
  3. Konrad Szewczuk
  4. Wojciech Żdżarski

  Soliści

  1. Mateusz Bieryt
  2. Ewelina Kotlarska z zespołem Tuo
  3. Paulina Mróz
  4. Aleksandra Nosalska
  5. Patrycja Olszak
  6. Magda Pikuła z zespołem
  7. Justyna Rams
  8. Alina Sędzimir z zespołem

  Formy teatralne i kabaretowe

  1. Boby
  2. Bluzbraders
  3. Głośnojaśni
  4. Szkolne Koło Recytacji Artystycznej

  Taniec

  1. Iza Kozubińska i Jędrek Bigosiński
  2. Dominika Mliczek i Jakub Potyrała
  3. Przemek Mąka
  4. Natalia Stafińska i Kamil Orzeł
  5. ADeeM
  6. Dominika Pióro i Przyjaciele
  7. Muffins

  Laureaci nagrody „Szczebel do kariery”

  1. Justyna Rams
  2. Dominika Mliczek i Jakub Potyrała

  Laureaci nagrody „Jajo Dinozaura” za udział w trzech kolejnych edycjach Festiwalu:

  1. Tomasz P. Bocheński abs.
  2. Natalia Michalik 3c
  3. Mateusz Waśko 3h
  4. Zuzia Krupa IIIb
  5. Wiola Wajda IIIb
  6. Ala Wilk IIIb
  7. Michał Gurba 3i
  8. Janek Zieliński 3a
  9. Iza Orzeł 3b
  10. Maciek Gołaszewski abs.
  11. Karolina Świgut 3c
  12. Maria Gurgul
  13. Przemek Mąka 3c
  14. Joasia Lis 3c
  15. Jakub Darowski 3b
  16. Kacper Bieś 3j
  17. Bartosz Zelek 3j
  18. Mateusz Krzak 3b
  19. Paulina Mróz 3d
  20. Katarzyna Karbowiak 3c
  21. Szymon Nosal abs.
  22. Paulina Rolka 3c
  23. Agata Poczkajska 3b
  24. Natalia Chęsiak 3b
  25. Agnieszka Kocoń 3b

  Natalia Michalik, Iza Orzeł, Jakub Darowski wystąpili na festiwalu 6 razy

  Nagroda Dyrektora I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu:

  1. Mateusz Perz
  2. Wojciech Żdżarski
  3. Mateusz Bieryt

  Nagroda Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu:

  1. Tomasz P. Bocheński „Asystęt Reżyszerza” absolwent - za pomoc w organizacji festiwalu, życzliwość i serce

  Nagroda Fanos Kaskos

  1. Mateusz Książkiewicz absolwent – za trafność rejestracji zdarzeń festiwalowych
  2. Szkolne Koło Recytacji Artystycznej – za światłość, niezawisłość i bezgraniczną ofiarność zawsze słusznej sprawie FMT

  Laureaci konkursu plastycznego w ramach XXXV FMT

  Temat: Plakat FMT

  Talent

  Monika Zygmunt 3j

  II nagroda

  Jan Zieliński 3a

  III nagroda ex aequo

  Katarzyna Szkaradek 2d
  Adam Peciak 2a

  IV nagroda

  Kinga Kunz 2k
  Jan Wańczyk 2a

  Wyróżnienia

  1. Agata Kostecka 1e
  2. Paulina Rolka 3c
  3. Agnieszka Fugiel IIa gim.
  4. Zuzanna Kmak 2a
  5. Anna Poręba 2g
  6. Katarzyna Kosar 2f

  Nagrody Pozaregulaminowe

  Nagroda Starosty Nowosądeckiego

  1. Aleksandra Nosalska
  2. Natalia Michalik
  3. Jakub Darowski
  4. Izabela Orzeł
  5. Maciej Janusz

  Nagroda Fundacji im. dra Jerzego Masiora

  1. Paulina Mróz

  Nagroda Wójta Gminy Łącko Pana Janusza Klaga

  Ada Bałuszyńska, Ania Drożdż, Eryka Twardowska, Beata Wojtylak, Ewelina Listwan, Martyna Jabłońska, Krystian Witowski, Dominika Kubacka

  Nagroda „ Notorycznych Zjadaczy Ciasteczek” - Absolwentów FMT

  1. Alina Sędzimir
  2. Paweł Majocha