Protokół obrad Jury XXXI Festiwalu Młodych Talentów


Jury XXXI Festiwalu Młodych Talentów w składzie: Chmura Wojciech, Bulzak Jakub, Grabowska Aneta, Grybel Agnieszka, Kotkowska Magda, Lebdowicz Katarzyna, Mazanec Jacek, Migacz Anita, Olszowska Maria, Ratajczyk Dariusz, Rybski Aleksander, Smyda Mieczysław, oraz Porzucek Aleksander, po wysłuchaniu i obejrzeniu 29 konkursowych prezentacji artystycznych w różnych kategoriach stwierdza, co następuje:

1. Jury pragnie zwrócić szczególną uwagę na znaczenie Festiwalu Młodych Talentów jako niezwykle oryginalnej i unikatowej imprezy artystycznej. Festiwal ten jest bodaj największym osiągnięciem w sferze kulturalnej działalności szkół w całej Polsce (cyt. Jacek Mazanec). Nie jest on tylko przeglądem uzdolnionej młodzieży, ale zjawiskiem podlegającym rozpatrywaniu według wielu kryteriów, nie tylko artystycznych. Festiwal przyjmuje na siebie rolę kształtowania gustów i dobrego smaku artystycznego, wyrabiania kompetencji artystycznych młodzieży szkolnej, wskazywania wzorów w różnych dziedzinach kultury. Festiwal, poprzez ukierunkowanie na osiągnięcia, dorobek i wzorce kultury wysokiej, jest próbą budowania alternatywy dla wszechogarniającej kultury masowej, popkultury, czy wręcz pseudokultury, jaką coraz częściej oferują media. Dlatego szczególną uwagę zwraca się na samodzielne poszukiwania repertuaru i dobór artystycznych środków wyrazu, oryginalność i świeżość spojrzenia, umiejętność przezwyciężenia schematyczności myślenia. Jury pragnie również podkreślić fakt, że finałowe koncerty Festiwalu Młodych Talentów są końcowym efektem wielotygodniowych przygotowań, wypełnionych pracą nad poszczególnymi prezentacjami oraz całością zwartego widowiska. Młodzież dostaje możliwość doskonalenia swoich umiejętności, wsparta opieką i pomocą zawodowców z różnych dziedzin sztuki – skutkuje to nie tylko poziomem festiwalowych występów, ale również stanowi dla nich jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Wspólna praca i przygotowania do Festiwalu integrują społeczność szkolną. 2.

3. Festiwal Młodych Talentów, oprócz wymiaru artystycznego, posiada równie ważny wymiar wychowawczy i organizacyjny, co powinno stanowić wzór dla innych tego typu przedsięwzięć szkolnych. Nieocenioną rolę dla sprawnego zorganizowania i przebiegu Festiwalu odgrywa grupa kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za pozyskanie funduszy, wykonanie scenografii, rekwizytów i kostiumów, realizację akustyczną i techniczną koncertów, zapewnienie bezpieczeństwa, obsługę sceny i widowni. Zdobyte w ten sposób doświadczenia procentują w przyszłości. Zorganizowanie i przeprowadzenie całej imprezy przez młodzież szkolną I Gimnazjum i Liceum jest faktem godnym zauważenia, podkreślenia i pogratulowania. W tym miejscu Jury pragnie szczególnie mocno zaakcentować znaczenie dla Festiwalu talentu organizatorskiego, wielkiej pracy, niespożytej energii i pomysłów Barbary Porzucek, która od 19 lat sprawuje pieczę nad Młodymi Talentami. Jeszcze raz podkreślając fenomen i znaczenie Festiwalu Młodych Talentów – gratulujemy i życzymy: oby tak dalej! 4.

5. Jury w swojej pracy i przemyśleniach poza obiektywnymi kryteriami jakości i estetyki ocenia także indywidualność spojrzenia artystycznego i oryginalność w zakresie doboru i tworzenia repertuaru, własnej koncepcji wykonania oraz możliwości warsztatowych i artystycznych wykonawcy. Jury w swoich ocenach kieruje się także względami wychowawczymi. Jury uznaje poziom artystyczny XXXI Festiwalu Młodych Talentów za wysoki. Wysoko oceniamy świetną organizację i sposób przeprowadzenia imprezy. W wyniku przeprowadzonych obrad Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

6.
Szczeble do kariery:


Spece od majkrofonów
Zapowiadacze

Nagroda Dyrektora I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu:


Ola Świgut
Tomek Citak

Nagrody w kategorii:


Kabaret:

równorzędne wyróżnienia – „Tandem”
oraz Iga Czarnecka

I nagroda – „Seniorzy”

Taniec:


III nagroda ex aequo – „Go ahead”
oraz Marysia Prusak i Marcin Pazgan

II nagroda – Jadzia Stypuła i Przemek Mąka

I nagroda – Joasia Wójcik i Jarek Chronowski

Zespoły:


III nagroda – Klaudia Ziajkowicz i „SAGAPAO”

II nagroda – „Arsenał”

I nagroda – „5opak”

Instrumentaliści:


równorzędne wyróżnienia – Ola Krokosz i Marysia Gurgul
Szymon Biel
Kamil Kędzierski i Piotr Bolanowski

Piosenka:


II nagroda – Estera Szczypuła

I nagroda – Agnieszka Świgut

Grand Prix XXXI Festiwalu Młodych Talentów:


Justyna Kuciel

Konkurs plastyczny „Dla takich chwil warto żyć”:

Malarstwo Gimnazjum


równorzędne wyróżnienia – Kinga Kunz
oraz Anna Babula

II nagroda ex aequo – Karolina Krauze
Karolina Ogonowska

I nagroda ex aequo – Ludmiła Niezgoda
Agnieszka Kocoń

Liceum


równorzędne wyróżnienia – Edyta Pruszyńska
Katarzyna Rafa
Joanna Maria Wątroba
Angelika Pasiut
Magda Wąsowicz
Katarzyna Czajka
Joanna Wiśniowska
Agnieszka Szyszka
Maria Gałek

równorzędne wyróżnienia specjalne – Edyta Różowska
Marta Chochorowska

III nagroda ex aequo – Monika Pawlus
Maciek Lebdowicz

II nagroda ex aequo – Basia Karpiel
Anna Szymańska
Monika Adamczyk
Karolina Adamczyk
Natalia Grzegorzak

I nagroda – Kasia Smaga

Fotografia


III nagroda – Adrian Szczepaniak

II nagroda ex aequo – Mateusz Książkiewicz
Michał Wideł

I nagroda – Karolina Adamczyk

Jajo Dinozaura za udział w trzech kolejnych edycjach Festiwalu


Martyna Kronenberger, Justyna Kuciel, Sandra Dziedzina, Estera Szczypuła, Halina Tokarczyk, Natalia Szczypuła, Tomek Bulzak, Radek Olchowa, Klaudia Ziajkowicz, Grzegorz Śliwa, Jarek Chronowski, Tomasz Szlachcic, „5opak”, „B-boys breakers”, Krzysiek Pintscher, Agnieszka Słaby, Ala Gargas, Joasia Pogwizd, Kasia Smaga, Basia Karpiel, Monika Pawlus, Dawid Fałek, Joasia Dorbach

Nagrody pozaregulaminowe:

Nagroda Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu:


Kamil Argasiński – za stworzenie internetowego serwisu Festiwalu Młodych Talentów (www.fmt.dlugosz.edu.pl)

Nagroda Fanos Kazkoz:


dla Derekcji Festiwalu – magister nauczyciela dyplomowanego o 19-letnim stażu festiwalowym Barbary Porzucek (nagroda ufundowana przez pana Janusza Kotlarza) – w celu uzupełnienia zastępczego mundurka nauczycielskiego

Każdy kolejny Festiwal jest pretekstem do spotkań absolwentów – twórców jego poprzednich edycji – z obecnymi uczniami I Gimnazjum i Liceum. Mamy nadzieję, że i Wy będziecie pokoleniem, dla którego Festiwal to wspomnienie, że dla takich chwil warto żyć.